MÈO CHIA SẺ

Chia sẻ là niềm vui

Thật hạnh phúc cho ai biết cho đi mà không hề nghĩ đến

Thật hạnh phúc cho ai biết nhận mà không hề quên đi

Tôi có gì? Tôi có tuổi trẻ

Mọi sự thành công không tự nhiên mà có

Tất cả đều nhờ sự kiên trì và lòng say mê

Tuổi trẻ là thử và sai, sai và thử để tìm thấy hướng đi

Điều quan trọng không phải vị trí ta đang đứng, mà ở hướng ta đang đi