Tuổi trẻ

Hạnh phúc với hiện tại và hài lòng với bản thân

Hạnh phúc với hiện tại và hài lòng với bản thân. Khi còn nhỏ chúng ta thường thấy ghét hình tượng của 1 ai đó

Share