Tình yêu

Những câu nói từ bỏ đoạn tình cảm tương tư

Dùng những câu từ dịu dàng nhất để nói “Em không còn thích anh nữa” #1. Núi xưa đẹp nhất mùa thu, đoạn tương tư

Share